Digital demokrati

Vi lever i dag i ett digitaliserat samhälle. Tyvärr kännetecknas det digitala av ojämna maktrelationer, där makten över kommunikation, kunskap och kultur ligger i ett fåtals händer. Piratpartiet verkar för att decentralisera makten och trygga varje människas möjligheter att delta i samhällslivet – vi vill föra demokratin in i det digitala!

Idag övervakas allting som är digitalt av ljusskygga företag och makthungriga stater. Den som är övervakad är inte fri, utan anpassar sitt handlande efter de normer som styr makten. Att kunna kommunicera privat är en förutsättning för det fria åsiktsbildandet som är grundbulten för demokrati.

Upphovsrätten används idag för att ge ett fåtal aktörer makten över vilken kultur och kunskap som skapas, synas och ges utrymme. En reformerad upphovsrätt hade kunnat skapa större incitament för kreatörer att skapa, och maximera spridningen av kunskap och kultur.

Digitaliseringen medför möjligheter till radikal transparens för makthavare, som tyvärr inte har utnyttjats. Vi vill ge dig som medborgare en möjlighet att granska och påverka makthavare utan motstycke i historien!