Basinkomst

Ingen ska lämnas utanför samhället och våra trygghetssystem. Med basinkomst ger vi alla en garanterad trygghet, så att den som är sjuk kan lägga sin kraft på att bli frisk, den som är arbetslös kan fokusera på att hitta jobb, och fler vågar starta företag eller vidareutbilda sig.

Piratpartiet har inte bundit oss till ett specifikt sätt att finansiera en basinkomst på. En grundbult i alla finansieringsvägar är dock att avskaffa flera bidragssystem och lägga ned vissa myndigheter — t.ex. kan studiemedlet snabbt avskaffas och stora delar av CSN:s verksamhet läggas ned. Utöver de summor som sparas in denna väg kan basinkomsten finansieras genom t.ex. sänkt ränteavdrag eller införandet av enhetlig moms.

Trygghet i framtiden

Arbetsmarknadspolitik från 1900-talet fungerar inte för morgondagens ekonomiska verklighet. Istället för en snårskog av bidrag, stöd och försäkringar vill vi se en trygg basinkomst för alla.

Framtidens arbetsmarknadspolitik kräver flexibilitet och att vi fortsätter att utvecklas genom hela livet. Piratpartiet ser inte åt höger eller vänster — vi blickar framåt!

Dagens trygghetssystem är ofta präglade av godtycklighet. Vissa personer får rätt till ersättning medan andra i samma situation nekas, beroende på en handläggares enskilda bedömningar. För att komma bort från godtycket är basinkomsten generell, med exakt samma villkor för alla som har rätt till den. Ingen diskrimineras.

Digitaliseringen, smartare AI och den fantastiska utveckling vi sett bland robotar innebär radikalt förändrade villkor för arbetsmarknaden. Vissa bedömare förutspår att så mycket som hälften av de arbetstillfällen som finns idag kan automatiseras bort i en nära framtid, främst inom transport, handel och datahantering. Även om dessa jobb ersätts med nya kommer detta innebära en väldigt stor omställning för många, med omfattande arbetslöshet och omskolning som följd. I denna spretiga och osäkra arbetsmarknad kan basinkomsten erbjuda en grundläggande trygghet som säkerställer att vi kan gå över till framtidens ekonomi utan att någon lämnas bakom.

Ett enklare system

Dagens skyddsnät är väldigt svåra att överblicka. Detta är ett problem av flera anledningar. Det gör det svårt för lagstiftarna att skriva lagar som inte är motsägelsefulla eller stör varandra på olika sätt. Det gör det också svårt för människor att veta vilka ersättningar de faktiskt har rätt till. Basinkomst är ett väldigt enkelt system att överblicka och förstå, för alla parter.

Ett mål med införandet av basinkomst är att minska på den byråkrati som idag präglar våra trygghetssystem, både för tjänstemännen och för de som förlitar sig på dem. Mängden administration och blankettskrivande ökar för varje år och allt fler får svårt att veta hur de egentligen ska gå till väga för att nyttja våra trygghetssystem.

Genom att konsolidera delar av dagens sociala skyddsnät till en basinkomst kan vi minska på ett antal myndigheters storlek — till exempel Arbetsförmedlingen och CSN — eller till och med lägga ned dem. Detta innebär besparingar som vi vill använda till att finansiera basinkomsten.

Incitament till arbete

Tanken med en basinkomst är att garantera en grundläggande trygghet i livet — ingen ska behöva vara rädd för att inte kunna äta eller ha tak över huvudet. Tanken är däremot inte att basinkomsten ska ge alla människor möjligheten att leva lyxliv utan att behöva anstränga sig.

När vi diskuterar basinkomst utgår vi från vad som definieras som existensminimum i Sverige — ungefär 8 500 kronor per månad. Detta är vad basinkomsten måste garantera för alla.

För den som idag tar emot bidrag och erbjuds möjlighet till jobb med en lägre inkomst så är ofta det rationella valet att tacka nej till jobbet och inkomsten. Detta beror på att bidragen ofta har vad som kallas 100% marginaleffekt, vilket innebär att du blir av med hela bidraget så fort du har en inkomst, oavsett hur stor inkomsten är. Ett mål med att införa basinkomst är att eliminera så många sådana här marginaleffekter som möjligt, så att det alltid lönar sig att ordna egen inkomst, oavsett om den behöver kompletteras med bidrag.

Uppmuntrat risktagande

Det är genom risktagande som vi utvecklas, både som samhälle och som individer. Basinkomsten gör det möjligt för människor att ta fler risker — utveckla sig, byta karriär, starta ett företag, vara kreatör, utveckla en ny algoritm — eftersom de alltid har basinkomsten som ett skyddsnät att falla tillbaka i.

Innovation kräver investeringar och risktagande. Ofta tar det människor lång tid att tillsammans lyckas skapa en revolutionerande innovation, och ingen vet på förhand ifall den kommer leda till stora inkomster som rättfärdigar de investeringar som läggs in idag. Basinkomsten finns där för innovatören för att säkerställa att den kan fortsätta uppfinna och överleva, även om just den här innovationen aldrig leder till nya inkomster.

För de som står för den största delen av vårt kulturliv är inkomsterna väldigt opålitliga. Om du är konstnär kanske du lyckas sälja tavlor för många tusenlappar en månad, men inga nästa. Om du är musiker kan du inte räkna med att alla dina konserter blir välbesökta. Skriver du en blogg om politik vet du inte vilka inlägg som kommer delas mycket i sociala medier och leda till trafik, och vilka som inte gör det. Inkomsterna går upp och ned varje månad. Basinkomsten finns då där för att jämna ut kreatörernas inkomster och göra deras liv mindre präglat av stress och oro.

Senaste nytt

04 oktober 2019 — Pirat-TV med Christian Engström och Omid Rahmanian

Piratvision

[Piratpartiet] I lördags gästades Pirat-TV av Omid Rahmanian för att diskutera veckans nyheter, och av Christian Engström för ett samtal om basinkomst.

Läs mer..»