15-årsfirande

Piratpartiet firar 15 år!

Välkommen att delta!

In english

Tidpunkt

Firandet sker den andre januari 2021, med start 18:00.

Plats

Vi har två olika rum för firandet, Main Room/Huvudrummet och Mingle Room/Mingelrummet. För att komma åt dem går du in på nedanstående adresser och använder tillhörande lösenkoder.

AdressLösenkod
Huvudrummethttps://meet.piratensommer.de/b/mat-u66-722787349
Mingelrummethttps://meet.piratensommer.de/b/mat-wa7-7k9825478

Program

TidHuvudrummetMingelrummet
12:00Mingel/försnack
13:00Extrainsatt medlemsmöteMingel
17:00International hour: Sharing of the PPSE reworked program of principles and discussions on pirate ideology/principles (engelska). Mingel (svenska)
18:00Välkommen till 15-årsfesten!
18:15Conversations with international pirates on making political impact. Learnings from campaigning and work on EU and local level. Guests: Dóra Björt Guðjónsdóttir (PPIS) & Patrick Breyer (PPDE) (engelska)Mingel (svenska)
18:45Bring Your Own Dinner, Utdelning av Årets PiratMingel (engelska)
19:30Samtal om digitala verktyg för skydd av fri- och rättigheter för minoriteter. Gäst: Xeenarh, Executive Director vid TIERS
20:00Samtal om digital suveränitet och Open Source. Gäst: Erik Lönroth, Open source SwedenMingel (engelska)
20:30Pirat-Quiz
21:00SpelkvällMingel

Extrainsatt medlemsmöte

Piratpartiets extrainsatta medlemsmöte ska bland annat besluta om ett nytt principprogram och fyllnadsvälja styrelseledamöter.

Du hittar all praktisk information om det extrainsatta medlemsmötet på https://piratpartiet.se/extramote-2021/.

Frågor ställs till mötesordförande Philip Johansson (philip.johansson@piratpartiet.se, @philip).

International Hour

Genomgång av Piratpartiets beslutade eller föreslagna principprogram. Diskussion om grundläggande piratprinciper och jämförelser med andra piratpartiers principprogram.

Frågor ställs till partisekreterare Mattias Rubenson (mattias.rubenson@piratpartiet.se, @mattiasrubenson).

Samtal med internationella pirater

Katarina pratar med de internationella piraterna Dóra Björt Guðjónsdóttir (kommunpolitiker i Reykjavik) och Patrick Breyer (EU-parlamentariker och före detta delstatspolitiker i Schleswig-Holstein) om hur man som pirat kan arbeta politiskt lokalt, om framgångsrika valkampanjer och mycket annat.

Frågor ställs till partiledare Katarina Stensson (katarina.stensson@piratpartiet.se, @katarina).

Bring Your Own Dinner

Tanken är att vi äter tillsammans i pirat-gemenskap. Tyvärr blir det inte på samma plats, utan över nätet. Kom ihåg att stänga av mikrofonen när du äter!

Årets Pirat

Piratpartiets arbetsutskott delar ut utmärkelsen Årets Pirat för 2019 och 2020. Fram tills siste december kan du nominera pirater för 2020 års utmärkelse genom mail till Mattias Rubenson.

Frågor ställs till partisekreterare Mattias Rubenson (mattias.rubenson@piratpartiet.se, @mattiasrubenson).

Digitala verktyg och skyddet av minoriteters fri- och rättigheter

Samtal med Xeenarh från TIERS (The Initiative for Equal Rights) om hur hotade minoriteter kan hjälpas med digitala verkyg för säker kommunikation.

Frågor ställs till vice partiledare Henrik Passmark (henrik.passmark@piratpartiet.se, @azurelight).

Digital Suveränitet och Open Source

Samtal med Erik Lönroth från Open Source Sweden om svensk digitaliseringsstrategi, vad digital suveränitet innebär och vikten av fri och öppen mjukvara.

Frågor ställs till vice partiledare Henrik Passmark (henrik.passmark@piratpartiet.se, @azurelight).

Pirat-Quiz

Henrik Brändén, förbundsadministratör för Ung Pirat och före detta partisekreterare för Piratpartiet, leder en trivia-quiz om piratrörelsens historia.

Frågor ställs till Henrik Brändén (henrik.branden@piratpartiet.se, @henrikbrandenpirat).

Spelkväll

För den som vill umgås genom att spela lite datorspel tillsammans ordnar vi med röstkommunikation och organisering.

Frågor ställs till Ung Pirats förbundssekreterare Martin Sjöberg (martin.sjoberg@ungpirat.se, @masj).


Information in English

Time

The party starts at 17:00 CET on the second of January 2021.

Place

AddressPasscode
Main Roomhttps://meet.piratensommer.de/b/mat-u66-722787349
Mingle Roomhttps://meet.piratensommer.de/b/mat-wa7-7k9825478

Program

Time (CET)Main RoomMingle Room
12:00Mingle
13:00General Assembly of the Swedish Pirate PartyMingle
17:00International hour: Sharing of the PPSE reworked program of principles and discussions on pirate ideology/principles (english)Mingle (swedish)
18:00Welcoming!
18:15Conversations with international pirates on making political impact. Learnings from campaigning and work on EU and local level. Guests: Dóra Björt Guðjónsdóttir (PPIS) & Patrick Breyer (PPDE) (engelska)Mingle (swedish)
18:45Bring Your Own Dinner. Awarding of Pirate of the Year (swedish)Mingle (english)
19:30Digital tools and human rights for minorities. Guest: Xeenarh, Executive Director TIERS (english)
20:00Digital sovereignty and open source. Guest: Erik Lönroth, Open Source Sweden (swedish)Mingle (english)
20:30Pirate Trivia Quiz (swedish)
21:00GamingMingel

International Hour

Presentation and discussion of the Swedish Pirate Party’s new program of principles, comparison with other Pirate Party’s principles and talk of what our fundamental shared principles are.

You can read a Google Translate version of the Swedish Pirates’ Board’s propsal for a new program of principles here: https://translate.google.com/translate?sl=sv&tl=en&u=principprogram.readthedocs.io.

Questions: Mattias Rubenson, General Secretary, PPSE (mattias.rubenson@piratpartiet.se)

Conversations with international pirates

Katarina talks to international pirates Dóra Björt Guðjónsdóttir (locally elected in Reykjavik) and Patrick Breyer (MEP and previously locally elected in Schleswig-Holstein) about local pirate politics, successful campaigning and much more.

Questions: Katarina Stensson, Party Leader, PPSE (katarina.stensson@piratpartiet.se)

Bring Your Own Dinner

Communal eating via the internet!

Digital tools and human rights for minorities

Henrik talks to Xeenarh from TIERS (The Initiative for Equal Rights) about secuting human rights for oppressed minorities with digital tools.

Questions: Henrik Passmark, Deputy Party Leader, PPSE (henrik.passmark@piratpartiet.se)

Gaming

For those who want to socialize through some gaming, we provide communications and organizing.

Questions: Martin Sjöberg, General Secretary, Young Pirates of Sweden (martin.sjoberg@ungpirat.se)